Placeholder

Tijd tot de start van Roparun 2023

De Roparun vindt plaats van 27 tot en met 29 mei

0 dagen
0 uur
0 minuten
0 seconden

Roparun 2022 statistieken

224 Teams
60 Doelen
€3.402.466,53 Roparun 2022 opbrengsten

Privacy verklaring

Privacyverklaring Stichting Roparun

Privacyverklaring Ropament B.V.
Ropament B.V. gevestigd aan de Jan van Galenstraat 40, 3115 JG in Schiedam is de organisator van het evenement Roparun. Ropament B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Ropament B.V. hecht veel waarde aan jouw privacy en zorgt ervoor dat de persoonsgegevens die je met ons deelt zorgvuldig worden behandeld. In deze privacyverklaring lichten we graag toe hoe we dat doen.

Verwerking van persoonsgegevens
We verwerken je persoonsgegevens omdat:

je informatie hebt aangevraagd;
je hebt ingeschreven voor deelname aan Roparun;
je hebt aangemeld als vrijwilliger van Roparun;
je een donatie hebt gedaan.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, afhankelijk van welk formulier (deelnemer, vrijwilliger, donateur etc.) je hebt ingevuld:

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken:

Voor- en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Taal
IP-adres
Locatiegegevens
Gegevens over jouw activiteiten op onze website
Overige gegevens die je als deelnemer verstrekt via het Roparun teamportaal.
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of wettelijk vertegenwoordigers. Personen onder 16 jaar worden niet toegelaten als deelnemer of vrijwilliger van het evenement Roparun.

Doel verwerking van persoonsgegevens
Ropament B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het afhandelen van je inschrijving als deelnemer aan Roparun
Het afhandelen van je inschrijving als vrijwilliger van Roparun
Het afhandelen van jouw betaling als donateur
Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
Je te informeren over (wijzigingen van) Roparun
Je de mogelijkheid te bieden gebruik te maken van het teamportaal
Ropament B.V. analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van informatie en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Ropament B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. De bewaartermijn is daarnaast afhankelijk van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Ropament B.V. verkoopt jouw gegevens niet aan derden. Wij geven ook geen persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Ropament B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Eventueel kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Gebruik van cookies
www.roparun.nl maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe de bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. de informatie die we, via cookies, registreren bestaat onder meer uit IP-adressen, het browsertype en de bezochte pagina’s.

Tevens monitoren we welke pagina van www.roparun.nl het eerst wordt bezocht, en vanaf welke pagina de gebruikers van onze website weer vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan persoonlijke informatie.

www.roparun.nl en minisites die wij beheren op externe sociale netwerken, zoals Facebook, plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken. Ook om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op onze website.

De bezoeker kan er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dit kun je doen door gebruik te maken van de mogelijkheden hiervoor in de eigen browser. Meer informatie over deze mogelijkheden zijn te vinden op de website van de gekozen browser.

Gebruik van foto- en videomateriaal
Je verleent bij voorbaat toestemming aan de organisatie voor openbaarmaking van tijdens of rond het evenement gemaakte foto’s, video’s en ander audiovisueel materiaal, waarop de deelnemer zichtbaar is.

Het evenement Roparun en haar bijbehorende kleinere events vinden plaats op een publiek toegankelijke plaats. Door deelname aan een publiek evenement aanvaard je dat er foto’s en ander audiovisueel materiaal van het evenement worden genomen waarop je zichtbaar bent, maar waarbij het beeldmateriaal niet rond jouw persoon als centrale figuur wordt opgebouwd. Wij hebben een rechtmatig belang om gebruik te maken van dergelijke foto’s en audiovisueel materiaal voor promotie en beleving van onze evenementen.

Er worden mogelijk ook foto’s en audiovisueel materiaal genomen, waarop je als centrale figuur wordt afgebeeld. Wij hebben een rechtmatig belang om gebruik te maken van deze foto’s en audiovisueel materiaal in drukwerk en algemeen marketing materiaal en op de website van het evenement en voor de promotie en sfeerbeleving van het evenement en van de volgende edities hiervan. Je hebt het recht om het wissen van deze foto’s te vragen tot 6 weken na het evenement. Daarvoor kun je een e-mail sturen naar info@roparun.nl met aanduiding van naam, voornaam, en aanduiding van de betrokken foto of video. Een bewijs van je identiteit kan eventueel ter controle worden gevraagd.

In de algemene voorwaarden op het inschrijfformulier voor deelnemers en op de vrijwilligersovereenkomst staat deze afspraak rond het gebruik van foto- en videomateriaal ook vermeld.

Beveiliging van persoonsgegevens
Ropament B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@roparun.nl.

Inzien, aanpassen of verwijderen van persoonsgegevens
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van jou ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jou of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Om dit te bewerkstellingen vragen je om je te legitimeren voordat we dit verzoek realiseren.

Wanneer wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming, heb je ook altijd weer het recht deze om toestemming in te trekken.

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, kun je dit kenbaar maken via info@roparun.nl. Daarnaast heb je altijd de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in het privacybeleid
Het is natuurlijk altijd mogelijk dat ons privacy-en cookiebeleid in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. We raden je daarom ook aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Als deze wijzigingen zeer ingrijpend van aard zijn, zullen we ervoor zorgen dat ze op een duidelijke manier met de betrokken partijen gecommuniceerd worden.

Vragen
Als je naar aanleiding van onze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op!

Contactgegevens
Ropament B.V.
Jan van Galenstraat 40
3115 JG Schiedam
info@roparun.nl
www.roparun.nl

© 2022 Stichting Roparun | Alle rechten voorbehouden