Tijd tot de start van Roparun 2024

De Roparun vindt plaats van 18 tot en met 20 mei

0 dagen
0 uur
0 minuten
0 seconden

Roparun 2023 statistieken

212 Teams
49 Doelen
€2.688.044,21 Roparun 2023 opbrengsten

Verantwoording

Jaarverslagen

De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft in de ‘Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen’ (RJ650) vastgelegd waaraan het jaarverslag van een fondsenwervende instelling dient te voldoen.

Jaarstukken Ropament BV 2020-2021

Jaarstukken Stichting Roparun 2020-2021

Jaarstukken Ropament BV 2019-2020

Jaarstukken Stichting Roparun 2019-2020

Jaarstukken Ropament BV 2018-2019

Jaarstukken Stichting Roparun 2018-2019

Jaarstukken Ropament BV 2017-2018

Jaarstukken Stichting Roparun 2017-2018

Voor 2018 bestond Stichting Roparun uit twee aparte stichtingen, Stichting Roparun Palliatieve Zorg en Stichting Roparun Evenementen. Dit resulteerde in een samengevoegd jaarverslag. Het samengevoegd jaarverslag is hieronder te downloaden:

Bestuursverslag en Jaarverslag EV 2016/2017

Bestuursverslag en Jaarverslag PZ 2016/2017

Samengevoegd Jaarverslag Stichting Roparun 2015/2016

Bekijk hier de infographic van het Roparun Jaarverslag 2015/2016.

CBF

Stichting Roparun heeft op 1 augustus 2006 het CBF Keurmerk ontvangen. Het keurmerk wordt afgegeven voor een periode van vijf jaar, waarbij jaarlijks wordt getoetst of de organisatie nog aan de gestelde criteria voldoet. Het keurmerk stelt dat een donateur er op kan vertrouwen dat de stichting verantwoord met een gift omgaat. Zo mogen bijvoorbeeld de kosten van fondsenwerving niet hoger zijn dan 25% van de opbrengsten uit fondsenwerving.

Het CBF plaatst de cijfers uit het samengevoegd jaarverslag op de website van het CBF zodat deze voor iedereen controleerbaar zijn. Sinds 2013 gebruikt Stichting Roparun ook de cijfers uit het samengevoegd jaarverslag, zodat de cijfers vergelijkbaar zijn met die op de website van het CBF. Doordat we dat voorheen niet deden, komen de cijfers van vóór 2013 niet overeen met die bij het CBF aangezien wij toen nog de cijfers uit het enkelvoudige jaarverslag van Stichting Roparun Palliatieve Zorg gebruikten.

Kijk voor meer informatie op de website van het CBF: www.cbf.nl.

ANBI

ANBI staat voor: Algemeen Nut Beogende Instelling. Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele of wetenschappelijke instelling, of een instelling die op een andere manier bijdraagt aan het algemeen nut. Ook Stichting Roparun staat bij de belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling onder RSIN 802987527. Hierdoor zijn giften aan Stichting Roparun aftrekbaar van de belasting. Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst: www.belastingdienst.nl/giften.

Statuten

Download hier de statuten van Stichting Roparun

Monitoren goede doelen

Het bestuur van Stichting Roparun behandelt de binnengekomen aanvragen. Naar aanleiding van het opgegeven plan en/of offerte besluiten zij een bedrag (wel/niet of gedeeltelijk) toe zeggen. Het toegezegde bedrag wordt pas uitgekeerd na ontvangst van kopiefacturen/bescheiden die aantonen dat het project daadwerkelijk is/wordt gerealiseerd. Bij bedragen boven de 100.000 euro wordt er om een accountantsverklaring gevraagd. Voor inzicht in de door ons ondersteunde projecten en bijbehorende bedragen klik je hier.

Bezoldigingsbeleid

Het bezoldigingsbeleid voor werknemers van Stichting Roparun gaat volgens een eigen regeling. Stichting Roparun volgt hierbij de richtlijnen van Goede Doelen Nederland.

Donatievoorwaarden

Download hier de donatievoorwaarden.

Klachtenbeleid – Stichting Roparun

Lees hier het klachtenbeleid van Stichting Roparun.

© 2023 Stichting Roparun | Alle rechten voorbehouden