Placeholder

Tijd tot de start van Roparun 2023

De Roparun vindt plaats van 27 tot en met 29 mei

0 dagen
0 uur
0 minuten
0 seconden

Roparun 2022 statistieken

224 Teams
60 Doelen
€3.402.466,53 Roparun 2022 opbrengsten

Logo Roparun

Algemene voorwaarden gebruik Roparunlogo

Het logo en de naam van Roparun zijn beschermd en intellectueel eigendom van Stichting Roparun. Aan het gebruik van het Roparunlogo zijn een aantal voorwaarden verbonden. Stichting Roparun behoudt zich het recht voor deze voorwaarden op ieder gewenst moment te wijzigen. Constatering op overtreding kan leiden tot uitsluiting van deelname.

• Er mogen geen wijzigingen worden aangebracht aan het logo. Geen enkele aanpassing in kleur, kleurstelling, vorm, verhouding of anderszins is toegestaan.

• Het logo en de naam van Roparun mogen uitsluitend worden gebruikt voor activiteiten ten behoeve van Stichting Roparun. De baten voortvloeiend uit deze activiteiten komen geheel en onverkort ten goede aan Stichting Roparun.

• Het logo en de naam van Roparun mogen niet commercieel worden geëxploiteerd. Om deze reden mag het logo niet worden gebruikt voor het produceren en verkopen van merchandise (producten met daarop het logo van Roparun).

Uitzondering op deze regel zijn producten waarvan de volledige opbrengst ten goede komt aan Stichting Roparun. In dit geval dient wel toestemming te worden gevraagd aan Roparun. Dit kan worden gedaan door een email met een productvoorstel te sturen naar info@roparun.nl.

• Het logo en de naam van Roparun mogen wel worden gebruikt als afbeelding op kleding en materiaal dat wordt ingezet voor teams die deelnemen aan de Roparun.

• Het logo en de naam van Roparun mogen wel worden gebruikt als als afbeelding/profielfoto voor website, Facebook, Twitter, Instagram van deelnemende teams of vrijwilligers.

• Het verlenen van toestemming voor het gebruik van het logo betekent niet dat Roparun de inhoud en/of activiteiten waarvoor het logo wordt gebruikt, onderschrijft.

• De toestemming voor het gebruik van het logo kan per onmiddellijke ingang worden ingetrokken als het logo in strijd met deze voorwaarden wordt gebruikt, het gebruik in strijd is met de doelstellingen van de Roparun en/of schade toebrengt aan de naam en reputatie van Roparun.

• Stichting Roparun ontvangt een duidelijk voorbeeld van de (voorgenomen) uiting en de tekst die gebruikt zal worden. Het voorbeeld wordt duidelijk leesbaar en in kleur (als afbeelding) digitaal aangeleverd.

Indien je akkoord gaat met bovenstaande voorwaarden, kun je het logopakket downloaden via onderstaande link:

Logo download pakket

© 2022 Stichting Roparun | Alle rechten voorbehouden