Tijd tot de start van Roparun 2023

De Roparun vindt plaats van 27 tot en met 29 mei

0 dagen
0 uur
0 minuten
0 seconden

Roparun 2022 statistieken

166 Teams
24 Doelen
€3.402.466,53 Roparun 2022 opbrengsten

Vraag ondersteuning aan

Heb jij een project dat een bijdrage levert aan de missie van Roparun, “Leven toevoegen aan de dagen, waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven”?

Wie mag een aanvraag doen?

Organisaties, instellingen en stichtingen kunnen ondersteuning vragen aan het bestuur van Stichting Roparun. Het is niet verplicht dat de gehele organisatie is gericht op palliatieve zorg en/of kankerpatiënten, het kan ook een afdeling of apart project betreffen.

Hoe ziet een aanvraag eruit?

Een aanvraag bevat de volgende onderdelen:
– Duidelijke en korte omschrijving van het project
– Contactgegevens en adres van de aanvrager
– Specificatie van de begrote kosten (inclusief BTW)

Criteria aanvraag

Over het algemeen wordt er geen ondersteuning gegeven voor onderzoek en voor exploitatie-, huisvestings- en personeelskosten. Daarnaast kunnen individuele aanvragen helaas niet gehonoreerd worden.
Houd er rekening mee dat het doel gericht moet zijn op zorg aan mensen met kanker in België, Duitsland, Frankrijk of Nederland. Indien de aanvraag/het project niet geheel gericht is op mensen met kanker, maar wel voor het overgrote deel, vermeld dan ook het percentage.

Contact

De aanvraag kan gestuurd worden naar:
Stichting Roparun
t.a.v. het bestuur
Jan van Galenstraat 40
3115 JG Schiedam

of per mail naar:
info@roparun.nl

Monitoren van toegezegde aanvragen

Het bestuur van Stichting Roparun behandeld de binnengekomen aanvragen. Naar aanleiding van het opgegeven plan en/of offerte besluiten zij een bedrag (wel/niet of gedeeltelijk) toe te zeggen. Dit bedrag wordt pas uitgekeerd na ontvangst van kopiefacturen/bescheiden die aantonen dat het project daadwerkelijk is/wordt gerealiseerd. Bij bedragen boven de 100.000 euro wordt er om een accountantsverklaring gevraagd.

© 2022 Stichting Roparun | Alle rechten voorbehouden