Zijn donaties aan Stichting Roparun aftrekbaar bij de belasting?

Stichting Roparun staat bij de belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn giften aan de Roparun aftrekbaar van de belasting. Let op dat dit alleen geldt wanneer de donatie rechtstreeks (of via donatiemodule) aan Stichting Roparun wordt gedaan, en niet wanneer iemand dit bijvoorbeeld eerst aan jouw persoonlijke rekening overmaakt. Zie voor meer informatie over ANBI: www.belastingdienst.nl/giften.

© 2023 Stichting Roparun | Alle rechten voorbehouden