Waarom is het nodig de gemiddelde snelheid te weten?

Een team geeft vooraf de gemiddelde loopsnelheid van het team op. Aan de hand van de opgegeven snelheid wordt het team ingedeeld. Om binnen een van te voren door de organisatie bepaalde “Time-Window” een checkpoint, een stad/woonkern en de finish te kunnen passeren, wordt aan de hand van de opgegeven gemiddelde loopsnelheid van elk team een individueel starttijdstip bepaald. Ten gevolge hiervan wordt er gefaseerd gestart.

Het opgeven van de juiste gemiddelde snelheid is van essentieel belang!

Een kleine afwijking kan op de lange afstand namelijk grote gevolgen hebben. Wijkt de opgegeven gemiddelde snelheid te veel af van de werkelijke snelheid die door het team wordt gelopen dan bestaat de kans dat het team te vroeg of te laat op de finish aankomt. Dringend advies aan alle teams om een aantal keer op de lange afstand te trainen en aan de hand hiervan de gemiddelde snelheid vast te stellen.

De deadline voor het doorgeven van de gemiddelde snelheid is 1 april. De startlijsten zullen 3 weken voor de start worden gepubliceerd onder roparun.nl/reglement.

© 2023 Stichting Roparun | Alle rechten voorbehouden