Waarom is het nodig de gemiddelde snelheid te weten?

Een team geeft vooraf de gemiddelde loopsnelheid van het team op. Aan de hand van de opgegeven snelheid wordt het team ingedeeld. Om binnen een van te voren door de organisatie bepaalde “Time-Window” een checkpoint, een stad/woonkern en de finish te kunnen passeren, wordt aan de hand van de opgegeven gemiddelde loopsnelheid van elk team een individueel starttijdstip bepaald. Ten gevolge hiervan wordt er in Parijs en Bremen gefaseerd gestart.

Het opgeven van de juiste gemiddelde snelheid is van essentieel belang!

Een kleine afwijking kan op de lange afstand namelijk grote gevolgen hebben. Wijkt de opgegeven gemiddelde snelheid te veel af van de werkelijke snelheid die door het team wordt gelopen dan bestaat de kans dat het team te vroeg of te laat in Rotterdam aankomt. Dringend advies aan alle teams om een aantal keer op de lange afstand te trainen en aan de hand hiervan de gemiddelde snelheid vast te stellen. Er zal nog bekend gemaakt worden wanneer de gemiddelde snelheid doorgegeven moet worden maar waarschijnlijk is dat ongeveer 4 tot 8 weken voor de Roparun. Aan de hand van deze opgegeven gemiddelde snelheid ontvangt het team de starttijd.


Let op:

Roparun heeft aangekondigd dat de komende editie volledig in Nederland plaats zal vinden. Roparun NL kent een gezamenlijke start in Landgraaf. Daar zullen de teams via twee routes, een noordelijke en zuidelijke variant, richting de Coolsingel in Rotterdam gaan. Uiteraard worden de gezondheidsmaatregelen nadrukkelijk gevolgd en wordt er gekeken waar Roparun mogelijke aanpassingen door moet voeren.

Het is mogelijk dat vanwege deze eenmalige aanpassing aan het evenement de bovenstaande regelgeving aangepast wordt. Hier zullen we de teams over informeren via nieuwsbrief of bijeenkomst.

© 2021 Stichting Roparun | Alle rechten voorbehouden