Waarom is het nodig de gemiddelde snelheid te weten?

Een team geeft vooraf de gemiddelde loopsnelheid van het team op. Aan de hand van de opgegeven snelheid wordt het team ingedeeld. Om binnen een van te voren door de organisatie bepaalde “Time-Window” een checkpoint, een stad/woonkern en de finish te kunnen passeren, wordt aan de hand van de opgegeven gemiddelde loopsnelheid van elk team een individueel starttijdstip bepaald. Ten gevolge hiervan wordt er in Parijs en Bremen gefaseerd gestart.

Het opgeven van de juiste gemiddelde snelheid is van essentieel belang!

Een kleine afwijking kan op de lange afstand namelijk grote gevolgen hebben. Wijkt de opgegeven gemiddelde snelheid te veel af van de werkelijke snelheid die door het team wordt gelopen dan bestaat de kans dat het team te vroeg of te laat in Rotterdam aankomt. Dringend advies aan alle teams om een aantal keer op de lange afstand te trainen en aan de hand hiervan de gemiddelde snelheid vast te stellen. Er zal nog bekend gemaakt worden wanneer de gemiddelde snelheid doorgegeven moet worden maar waarschijnlijk is dat ongeveer 4 tot 8 weken voor de Roparun. Aan de hand van deze opgegeven gemiddelde snelheid ontvangt het team de starttijd.


Let op:

Roparun heeft in november 2020 bekend gemaakt de editie van 2021 in Nederland plaats te laten vinden. In januari 2021 is ook bekendgemaakt de editie, die traditioneel plaats vindt tijdens het pinksterweekend, te verplaatsen naar het weekend van 2-3 oktober 2021.

Dit betekent dat de dertigste editie van de Roparun, onze jubileumeditie, eenmalig in een aangepaste vorm plaatsvindt. Zo zijn de start én finish op het Pinkpopterrein in Landgraaf en blijft de gehele Roparun in Zuid-Nederland. Omdat deze aangepaste vorm van de Roparun (maar) uit twee dagen bestaat, kent de route een afstand van zo’n driehonderd kilometer. Het startschot klinkt op zaterdag 2 oktober. Naar verwachting zal het laatste team een dag later rond 18.00 uur finishen. Aansluitend is er een slotfeest, zoals vroeger in Parijs. Met deze oplossing proberen we een veilig evenement te organiseren, want veiligheid voor onze teams en vrijwilligers staat voorop.

Het is mogelijk dat vanwege deze eenmalige aanpassing aan het evenement de bovenstaande regelgeving aangepast wordt. Hier zullen we de teams over informeren via nieuwsbrief of bijeenkomst.

© 2021 Stichting Roparun | Alle rechten voorbehouden