Hoe gaat de Stichting om met de aanvragen van goede doelen?

Na het annuleren van de Roparun 2020 is de behandeling van aanvragen tijdelijk stopgezet, zodat er eerst geïnventariseerd kon worden hoeveel geld er precies binnen zou komen. Daarnaast moest er berekend worden welke lopende projecten nog op onze steun wachtten en vervolgens hoeveel ruimte er overbleef voor nieuwe projecten. Na de zomervakantie zijn alle binnengekomen aanvragen door het bestuur behandeld en hebben gelukkig ook weer de eerste mooie projecten van dit jaar een toezegging mogen ontvangen (zie roparun.nl/gesteunde-doelen).  

Om ook de komende tijd verschillende prachtige doelen te kunnen blijven steunen, zijn we afhankelijk van de gelden die onze teams op kunnen halen dit jaar. We hopen dan ook van harte dat iedereen, ongeacht hoe de Roparun er in 2021 uit zal zien, zich hiervoor wil blijven inzetten! 

© 2020 Stichting Roparun | Alle rechten voorbehouden