Kunnen wij nu al annuleren en ons inschrijfgeld terugvragen?

We begrijpen dat sommige teams in een dermate lastige situatie zijn beland door Covid-19, dat het niet mogelijk meer is om deel te nemen in 2021.  Ook het uitwerken van financiële mogelijkheden is een onderwerp wat ons op dit moment bezighoudt. De facturen voor nieuwe teams zullen daarom pas verstuurd worden nadat het bekend is hoe de Roparun 2021 ingevuld wordt. Wanneer we kunnen communiceren over het gekozen scenario voor Roparun 2021 zullen we ook aangeven hoe we kunnen omgaan met het inschrijfgeld van teams die dit reeds voldaan hebben. 

© 2021 Stichting Roparun | Alle rechten voorbehouden