Mogen teams eigen collectebussen gebruiken?

Nee, teams moeten gebruik maken van de collectebussen van Stichting Roparun. Deze bussen zijn verzegeld en worden bij inlevering door twee medewerkers van Roparun geteld. Dit zijn eisen vanuit het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF), om te waarborgen dat het gecollecteerde geld daadwerkelijk bij de daarvoor bestemde doelen terecht komt.

© 2020 Stichting Roparun | Alle rechten voorbehouden