Mag mijn team ook de ANBI status of CBF Keurmerk vermelden?

Stichting Roparun staat bij de belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wanneer een donatie rechtstreeks aan Stichting Roparun wordt gedaan, bijvoorbeeld via de donatiemodule op de website, (ook onder vermelding van een teamnummer), kan dit nog steeds worden aangemerkt als een donatie op een ANBI. Wanneer je via een privé- of bedrijfsrekening donaties verzameld, is dit niet het geval. Wij raden dan ook aan om altijd rechtstreeks aan de stichting te doneren of zelf als team een stichting op te richten. Meer informatie over het oprichten van een stichting lees je hier.

Stichting Roparun heeft het CBF Keurmerk van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) ontvangen en heeft toestemming het CBF-logo te gebruiken in haar uitingen. Het is deelnemende teams onder geen enkele voorwaarde toegestaan het CBF logo te gebruiken. De naam Roparun en het goede doel mogen alleen door het team worden vermeld bij werving van donaties indien de baten uitsluitend, geheel en onverkort ten goede komen aan Stichting Roparun. Constatering op overtreding kan leiden tot uitsluiting van deelname.

© 2023 Stichting Roparun | Alle rechten voorbehouden