Kan Stichting Roparun wel goede doelen blijven steunen?

Stichting Roparun steunt van de door de deelnemers opgehaalde gelden, vele goede doelen. In de huidige situatie zal dit ook dit jaar doorgang vinden. Projecten voor ondersteunende zorg voor mensen met kanker kunnen nog steeds bij Stichting Roparun terecht.

© 2020 Stichting Roparun | Alle rechten voorbehouden