Kan ik uitzondering of ontheffing krijgen voor het Roparunreglement?

In zeer specifieke en bijzondere gevallen worden ontheffingen verleend op punten uit het Roparunreglement. Mocht je denken aanspraak te kunnen maken op een ontheffing, dan dien je dat schriftelijk en goed onderbouwd te doen door een e-mail te sturen naar info@roparun.nl. Geef in deze aanvraag duidelijk aan om welke regel en locatie het gaat.

Dit verzoek zal behandeld worden door kantoor of indien nodig voorgelegd worden bij de wedstrijdleiding. Een ontheffingsverzoek dient uiterlijk 5 weken voor de start van de Roparun door ons te zijn ontvangen. Let op! Een ontheffing is pas goedgekeurd als hier een bevestiging van is ontvangen vanuit kantoor.

© 2023 Stichting Roparun | Alle rechten voorbehouden