Hoeveel fietsen mogen er per team op de route zijn?

Er zijn per team 11 fietsen toegestaan. Op de route van de start tot aan Rotterdam zal een hoger aantal fietsen worden gedoogd, hiervoor hoeft geen ontheffing te worden aangevraagd.

Gezien de veiligheidsvoorschriften in Rotterdam is er op het laatste gedeelte van de route wel een strenge controle op het aantal van 11 fietsen.

Hiertoe is aan het einde van de Beijerlandselaan in Rotterdam een controle vak ingericht. Bij binnengaan van dit vak worden alle teams gecontroleerd op het maximale aantal van 11 fietsers en 1 loper. Vanaf de oversteek tot het Noordereiland zal nogmaals controle plaatsvinden op het gestelde maximum aantal van 11 fietsen.

Voor volledige informatie, zie het Roparunreglement.

© 2023 Stichting Roparun | Alle rechten voorbehouden