Hoe zorg ik voor sponsoring?

Het is een feit dat een Roparun organiseren niet mogelijk is zonder sponsoren. Door zowel de organisatie als de teams wordt dan ook financiële en materiële steun gezocht bij het bedrijfsleven.

Zoek in het netwerk van jouw teamleden naar geschikte sponsoren, dit kunnen (oud-)werkgevers, familieleden of buurtgenoten zijn. Je kunt bijvoorbeeld materialen laten sponsoren of om geld vragen om zelf materialen te huren of te kopen.

Het is wel van belang dat je als team altijd duidelijk bent in wat je laat sponsoren en onder welke voorwaarden. Tijdens sponsorwervingsactiviteiten moet het team uitdrukkelijk vermelden wanneer het gaat om teamsponsoring (waarvan de opbrengst bijvoorbeeld naar teamvervoer gaat) en dus niet naar Stichting Roparun in de vorm van een donatie voor het goede doel. Een team is vrij om zelf tegenprestaties af te stemmen met haar teamsponsoren.

Om het onderscheid duidelijk te maken, de organisatie heeft zelf sponsoren en teams hebben ook eigen sponsoren. De bijdragen van de organisatiesponsoren komen ten goede aan de totale organisatie en organisatie levert dan ook een tegenprestatie aan deze organisatiesponsoren. De bijdragen van de teamsponsoren komen ten goede aan het team en de tegenprestatie wordt dus ook geleverd door het team.

© 2023 Stichting Roparun | Alle rechten voorbehouden