Hoe werkt het loten afnemen?

Ieder team heeft de verplichting om 1.000 loten van de Roparunloterij af te nemen. Deze loten kosten 2,50 euro per stuk en kunnen doorverkocht worden aan familie, vrienden, collega’s, enz. Het totaalbedrag van 2.500 euro wat het team hier mee binnenhaalt wordt opgeteld bij de donatie van het team en telt dus mee voor het klassement om de hoogste opbrengst per team.

Een team mag ook meer dan de verplichte 1.000 loten afnemen om zodoende de opbrengst te verhogen. De loten van de loterij dienen betaald te worden aan Stichting Roparun, rekeningnummer NL36ABNA0466278330 in Schiedam onder vermelding van het teamnummer en “loten”.

Pas wanneer de betaling door ons is ontvangen kunnen de loten worden afgehaald op het Roparunkantoor in Schiedam of tijdens de eerstvolgende teambijeenkomst. Eventueel kan er op het Roparunkantoor ook per pin betaald worden.

De loten hoeven niet in één keer te worden afgenomen. Afname in gedeelten is toegestaan met een minimale afname van 100 loten (5 boekjes) of een veelvoud daarvan. Alle 1.000 verplichte loten dienen uiterlijk 1 april 2023 te zijn betaald. Een team dat hier niet aan voldoet, wordt uitgesloten van deelname aan de Roparun.

Let op! Je dient de, met naam en adres, ingevulde strookjes van de loten als team te bewaren zodat eventuele hoofdprijswinnaars kunnen worden opgespoord. De strookjes zijn GEEN vervanging voor het lot. De prijzen zijn alleen verkrijgbaar tegen overleg van het originele lot en zijn af te halen op het Roparunkantoor in Schiedam.

© 2023 Stichting Roparun | Alle rechten voorbehouden