Hoe werkt het loten afnemen?

Ieder team heeft de verplichting om 1.000 loten van de Roparunloterij af te nemen. Deze loten kosten 2,50 euro per stuk en kunnen doorverkocht worden aan familie, vrienden, collega’s, enz. Het totaalbedrag van 2.500 euro wat het team hier mee binnenhaalt wordt opgeteld bij de donatie van het team en telt dus mee voor het klassement om de hoogste opbrengst per team.

Een team mag ook meer dan de verplichte 1.000 loten afnemen om zodoende de opbrengst te verhogen. De loten van de loterij dienen betaald te worden aan Stichting Roparun, rekeningnummer NL36ABNA0466278330 in Schiedam onder vermelding van het teamnummer en “loten”.

Pas wanneer de betaling door ons is ontvangen kunnen de loten worden afgehaald op het Roparunkantoor in Schiedam of tijdens de eerstvolgende teambijeenkomst. Eventueel kan er op het Roparunkantoor ook per pin betaald worden.

De loten hoeven niet in één keer te worden afgenomen. Afname in gedeelten is toegestaan met een minimale afname van 100 loten (5 boekjes) of een veelvoud daarvan. Alle 1.000 verplichte loten dienen uiterlijk 1 april 2021 te zijn betaald. Een team dat hier niet aan voldoet, wordt uitgesloten van deelname aan de Roparun.

De trekking van de loterij vindt plaats op 26 mei 2021 en op 5 juni 2021 volgt de bekendmaking van de prijswinnaars. De loten mogen in verband met de vergunning vanaf 6 maanden voor de trekking worden verkocht.

Let op! Je dient de, met naam en adres, ingevulde strookjes van de loten als team te bewaren zodat eventuele hoofdprijswinnaars kunnen worden opgespoord. De strookjes zijn GEEN vervanging voor het lot. De prijzen zijn alleen verkrijgbaar tegen overleg van het originele lot en zijn af te halen op het Roparunkantoor in Schiedam.

Let op:

Roparun heeft in november 2020 bekend gemaakt de editie van 2021 in Nederland plaats te laten vinden. In januari 2021 is ook bekendgemaakt de editie, die traditioneel plaats vindt tijdens het pinksterweekend, te verplaatsen naar het weekend van 2-3 oktober 2021.

Dit betekent dat de dertigste editie van de Roparun, onze jubileumeditie, eenmalig in een aangepaste vorm plaatsvindt. Zo zijn de start én finish op het Pinkpopterrein in Landgraaf en blijft de gehele Roparun in Zuid-Nederland. Omdat deze aangepaste vorm van de Roparun (maar) uit twee dagen bestaat, kent de route een afstand van zo’n driehonderd kilometer. Het startschot klinkt op zaterdag 2 oktober. Naar verwachting zal het laatste team een dag later rond 18.00 uur finishen. Aansluitend is er een slotfeest, zoals vroeger in Parijs. Met deze oplossing proberen we een veilig evenement te organiseren, want veiligheid voor onze teams en vrijwilligers staat voorop.

Het is mogelijk dat vanwege deze eenmalige aanpassing aan het evenement de bovenstaande regelgeving aangepast wordt. Hier zullen we de teams over informeren via nieuwsbrief of bijeenkomst.

© 2021 Stichting Roparun | Alle rechten voorbehouden