Wanneer wordt een besluit genomen over Roparun 2021?

Half augustus staat er een persconferentie gepland, waar hopelijk meer duidelijkheid komt over de voortgang van evenementen in ons land. Daarnaast is de organisatie in nauw contact met vergunningverleners over de inrichting van ons evenement. Wanneer er wijzigingen nodig zijn, hopen we dit uiterlijk 4 weken voor aanvang van de Roparun te kunnen communiceren.

© 2021 Stichting Roparun | Alle rechten voorbehouden