Tijd tot de start van Roparun 2023

De Roparun vindt plaats van 27 tot en met 29 mei

0 dagen
0 uur
0 minuten
0 seconden

Roparun 2022 statistieken

224 Teams
60 Doelen
€3.402.466,53 Roparun 2022 opbrengsten

ONTWIKKELINGEN BINNEN ROPARUN

27-06-2022 om 16:28 uur

Wij zijn blij te kunnen melden dat er twee nieuwe leden zijn toegetreden in ons bestuur. Eerder deze maand zijn Michael Arbman en Lesly Wolters door de Raad van Toezicht benoemd tot nieuwe bestuursleden. Nadat alle zaken geformaliseerd zijn, treedt Michael toe als nieuwe voorzitter en neemt Lesly de rol van secretaris op zich. Wij heten beide heren van harte welkom en wensen hen veel succes en vertrouwen op een fijne samenwerking.

De totstandkoming van de laatste Roparun heeft enorm veel gevraagd van onze organisatie. Zowel onze directeur als de medewerkers van kantoor en de vrijwilligers hebben het zwaar gehad om in een korte tijd zo’n prestatie van formaat te leveren. We kunnen zeer tevreden terugkijken op wederom een fantastische editie, zeker gezien de beperkingen en belemmeringen die iedereen heeft ervaren. De afspraak was dat de run, samen met alle betrokkenen, geëvalueerd zou worden om de juiste vervolgstappen te kunnen zetten richting de run van 2023 en de verdere toekomst.

Helaas zijn we hier nog niet aan toegekomen vanwege het feit dat woensdagavond 15 juni jl., onze directeur (Gerard Bakx) heeft aangegeven met onmiddellijke ingang te stoppen met zijn werkzaamheden.

Roparun gaat nu werken aan een toekomstbestendig plan. Aan de hand van een stappenplan gaat een eenduidig beleid gevoerd worden. Een beleid uitgevoerd door een goede organisatie. Deze organisatie moet zo worden ingericht dat de continuïteit van Roparun, met de onmisbare inbreng van haar vrijwilligers, wordt gewaarborgd.

© 2022 Stichting Roparun | Alle rechten voorbehouden