0 dagen
0 uur
0 minuten
0 seconden

Roparun 2020 in Zahlen

1. März 2020

337 Teams
53 Gute Zwecke
€0,00 Ausbeute Roparun 2020

Jaarverslag

De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft in de ‘Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen’ (RJ650) vastgelegd waaraan het jaarverslag van een fondsenwervende instelling dient te voldoen. Deze regels schrijven onder andere voor dat Stichting Roparun Palliatieve Zorg en Stichting Roparun Evenementen een samengevoegd jaarverslag dienen aan te leveren. Het samengevoegd jaarverslag is hieronder te downloaden:

Samengevoegd Jaarverslag Stichting Roparun 2015/2016

Roparun Jaarverslag 2015/2016 – Infographic

Samengevoegd Jaarverslag Stichting Roparun 2014/2015

Dit samengevoegd jaarverslag wordt door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) gebruikt en daardoor zijn de cijfers in dit jaarverslag terug te vinden op de website van het CBF (zodra het CBF die cijfers beschikbaar stelt) en voor iedereen controleerbaar. Om onduidelijkheid te voorkomen, gebruiken ook wij sinds 2013 de cijfers uit het samengevoegd jaarverslag, zodat de cijfers vergelijkbaar zijn met die op de website van het CBF. Doordat we dat voorheen niet deden, komen de cijfers van vóór 2013 niet overeen met die bij het CBF aangezien wij toen nog de cijfers uit het enkelvoudige jaarverslag van Stichting Roparun Palliatieve Zorg gebruikten.

Discussie rond andere goede doelen

Er is veel te doen rond andere goede doelen waardoor goede doelen in z’n algemeenheid in een negatief daglicht komen te staan. Wij hebben daar last van aangezien dit leeft bij veel mensen. Vooral onze deelnemers worden met vragen geconfronteerd. Wij wijzen altijd op het feit dat wij in het bezit zijn van het CBF keurmerk en dat al onze gegevens beschikbaar zijn. Zo zijn onze jaarcijfers online beschikbaar, alsmede onze statuten en de door ons ondersteunde projecten en bijbehorende bedragen.

Als hulpmiddel voor onze deelnemers hebben we een document samengesteld met daarin veel informatie over de meest voorkomende vragen waarmee zij geconfronteerd worden:

Hulpmiddel voor Roparun deelnemers